bosanski   english

"Zbogom ostaj moja Bosno slavna i u tebi do tri dobra moja : pšenice sa Liješnice, ribe iz Bukovice i vode Radakovice - jer toga troga više nigdje na svijetu nema."

prilikom napuštanja Bosne - kraljica Katarina Kosača-Kotromanić ( lit. Pavao Anđelić - Bobovac i Kraljeva Sutjeska)

Planinska izvorska voda koju su na Bobovcu pili kraljevi Bosne.